Jak przekazać 1% podatku na rzecz Punktu Przedszkolnego i Szkoły Podstawowej  SPSK

w Warząchewce Polskiej

Kwotę 1% odliczoną od podatku należnego Urzędowi Skarbowemu wpisujemy w ostatnich rubrykach zeznania podatkowego (PIT-36, PIT-37 lub PIT-28) według poniższego wzoru:

Pieniądze zebrane w ten sposób zostaną przekazane Naszej Szkole i wykorzystane na jej potrzeby.

Pełni wdzięczności Dyrekcja, Nauczyciele i Uczniowie

Punktu Przedszkolnego i Szkoły Podstawowej SPSK w Warząchewce Polskiej