Logopedia – p. Dorota Budziszewska – Pawlak

Zajęcia wczesnego wspomagania rozwoju – p. Dorota Budziszewska – Pawlak

Zajęcia rewalidacyjne – p. Wioleta Klimek, p. Agnieszka Mrozowicz, p. Katarzyna Bonawenturska, p. Monika Drozdżewska, p. Edyta Witecka

Integracja sensoryczna – p. Arletta Kucharska

Dogoterapia – p. Agnieszka Mrozowicz

Zajęcia z psychologiem – p. Julita Krysiak

Chór -p. Michał Bagiński

Teatr – p. Edyta Witecka

J. niemiecki – p. Natalia Ziółkowska

Taniec – p. Magdalena Musielewicz

Sensoplastyka – p. Agnieszka Mrozowicz

Zajęcia wyrównawcze  p. Monika Drożdżewska, p. Małgorzata Lewandowska, p. Katarzyna Bonawenturska

Nauka gry w szachy – p. Katarzyna Bonawenturska

Zajęcia rozwijające umiejętności społeczno – emocjonalne – p. Marietta Niewiadomska

Gimnastyka korekcyjno – kompensacyjna – p. Radosław Lewiński

Robotyka – p. Monika Drożdżewska

Dziedzictwo kulturowe – p. Edyta Witecka

Zajęcia z elementami arteterapii – p. Wioleta Klimek

Bajkoterapia – p. Wioleta Klimek

Hipoterapia – p. Piotr Pawlak

Nauka gry na gitarze – p. Michał Bagiński