Dnia 17 października 2012 roku na terenie naszej szkoły odbyło się poświęcenie tablicy upamiętniającej męczenników II wojny światowej, którzy oddali swoje życie za Ojczyznę. Wojna spowodowała, iż Ci mieszkańcy pobliskich wsi nie doczekali się godnego pochówku, gdyż ich ciała nie zostały odnalezione. Nasza uroczystość, poprzedzającą Święto Zmarłych, pozwoliła rodzinom poległych, po raz pierwszy złożyć hołd i zapalić symboliczny znicz. Męczennicy, nie zawsze znaczy bohaterowie, choć w wielu przypadkach osób upamiętnionych na tablicy można między tymi dwoma pojęciami postawić znak równości. Znajdują się tu zwykli ludzie, mieszkańcy okolicznych wsi, nie zawsze ich śmierć była bohaterskim czynem, ale są to osoby, które zginęły z rąk okupanta hitlerowskiego w czasie działań wojennych. Kilkoro z wymienionych poległo na polach walki, są i tacy, którzy ponieśli śmierć jako zapłatę za młodzieńcze wybryki lekkomyślności. Nikt z wymienionych nie zmarł w sposób naturalny, ani w wyniki choroby, stąd wspólna męczeńska nazwa dla ich śmierci. W tym roku obchodzimy również 70 rocznicę męczeńskiej śmierci naszego patrona bł. ks. F. Drzewieckiego.

Uroczystość rozpoczęła się o godzinie 16:00 Mszą Świętą w kaplicy Św. Antoniego w Warząchewce Polskiej celebrowaną przez JE Biskupa W. A. Meringa w intencji ofiar II wojny światowej. Podczas Mszy okolicznościową homilię wygłosił proboszcz parafii Najświętszego Serca Jezusowego ks. Paweł Szymański FDP. Msza była koncelebrowana przez ks. Proboszcza i ks. Grzegorza Szmyt FDP – opiekuna naszej kaplicy wiejskiej. W Mszy licznie uczestniczyli goście i mieszkańcy wsi. W modlitwie wiernych wezwania czytali przedstawiciele różnych środowisk i sołectw. Nad oprawą liturgiczną czuwała s. Dominika Jemielniak – katechetka. Na zakończenie dyrektor szkoły z delegacją uczniów podziękowała Ekscelencji za wspólną modlitwę, księżom za koncelebrę prosząc pasterza diecezji o kontynuację uroczystości przy szkole i poświęcenie pomnika. Przywołała słowa Prymasa Tysiąclecia mówiące o pamięci oraz oddaniu życia za Ojczyznę, a także wskazujące nasze powinności względem Polski. „Sztuką jest umierać dla Ojczyzny, ale jeszcze większą sztuką jest dobrze żyć dla niej.”… „Idzie o to, abyśmy coraz mniej mówili, co nam się należy od Narodu i Państwa, a coraz więcej – co my jesteśmy winni Narodowi, Państwu i Braciom naszym”.

Po Mszy wszyscy zebrani obejrzeli program artystyczny, pt. „Opowieść o ziarnie, które wydało plon stokrotny”, zaprezentowany przez uczniów Szkoły Podstawowej i Gimnazjum SPSK w Warząchewce Polskiej. Występ przybliżył nam sylwetkę błogosławionego Franciszka Drzewieckiego, kapłana, orionisty i męczennika II wojny światowej. Zawierał fragmenty życiorysu bł. ks, Franciszka Drzewieckiego przerywane fragmentem Biblii „Jeżeli ziarno pszenicy wpadłszy w ziemię nie obumrze, zostanie tylko samo, ale jeżeli obumrze, przynosi plon obfity.” Młodzież zaprezentowała w ciekawy sposób świadectwa i wspomnienia o naszym patronie. Program ubogaciły utwory muzyczne, wokalne wskazującymi na nasze powinności: „Musimy siać, choć grunta nasze marne…”, „Jestem jak pył ziemi, który niesie wiatr”. Program artystyczny zakończył utwór Czesława Niemena „Dziwny jest ten świat” w wykonaniu naszych uczniów: Klaudii Szepskiej i Piotrka Czerwińskiego z Gimnazjum.

Scenariusz programu opracowała s. Wanda Bursiewicz – katechetka, a oprawę muzyczną p. Arkadiusz Bejger – nauczyciel muzyki.

„”Jeżeli ja zapomnę o nich, Ty Boże na niebie zapomnij o mnie” … Takie słowa modlitwy polskich kobiet zapisał nasz wieszcz narodowy – Adam Mickiewicz w poemacie Dziady. Niech będą one mottem naszego dzisiejszego wydarzenia.” Tymi słowami p. dyrektor poprosiła J. E. Pasterza diecezji o kontynuację naszej uroczystości już przy pomniku i poświęcenie tego miejsca, gdzie będziemy wspominać modlitewnie, oddając hołd osobom, o których historia nie może pozwolić nam zapomnieć.

O godzinie 17:30 na terenie naszej szkoły rozpoczęło się uroczyste poświecenie tablicy „Męczennikom II Wojny światowej”. Po wspólnej modlitwie i poświęceniu przez J.E. ks. Biskupa delegacje złożyły wiązanki i zapaliły znicze. Uroczystość zakończyła się wspólnym śpiewem pieśni patriotycznych przy ognisku i poczęstunkiem. Całość uroczystości uświetnił występ orkiestry dętej z OSP z Grabkowa.

P. Dyrektor podziękowała wszystkim przedstawicielom władz oraz gościom uczestniczącym w naszej uroczystości, za chęć współudziału w naszej inicjatywie oraz przykład postawy patriotycznej dla naszych uczniów.

W uroczystości brali udział: P. Prezes SPSK – Violetta Błasiak i p Dyrektor SPSK p. Maria Chodkiewicz, przedstawiciele parlamentu – reprezentanci biura poselskiego posła Łukasza Zbonikowskiego i radni Miasta Włocławek- p. Joanna Borowiak i p. Jarosław Chmielewski, Wójt Gminy Włocławek –p. Ewa Braszkiewicz, przewodniczący Rady Gminy Włocławek –p. Tomasz Karkosik, radni – p. Sławomir Kwiatkowski, p. Wiesław Błasiak, p. Irena Muszyńska, poczet sztandarowy Szkoły Podstawowej i Gimnazjum SPSK w Wólce Czepowej, delegacja OSP w Warząchewce Polskiej ze sztandarem, siostry Orionistki u których przebywał bł. ks. Franciszek Drzewiecki, p. Maria Świerczyńska – ochrzczona w 1939 roku przez bł. ks. Franciszka Drzewieckiego, przedstawiciele Hufca ZHP Włocławek – Powiat, rodziny pomordowanych oraz mieszkańcy okolicznych sołectw.