mgr Arletta Kucharska – dyrektor szkoły

 

mgr Justyna Bartkowska – edukacja wczesnoszkolna

mgr Katarzyna Bonawenturska – biologia, przyroda, edukacja wczesnoszkolna

mgr Beata Brodecka – zajęcia rewalidacyjne, rehabilitacja

mgr Cezary Bykowski – religia

mgr Dominika Charaszkiewicz – nauczyciel współorganizujący proces kształcenia, zajęcia rewalidacyjne

mgr Monika Drożdżewska – język polski, edukacja wczesnoszkolna, nauczyciel współorganizujący proces kształcenia

mgr Dominika Dzwonnik – nauczyciel współorganizujący proces kształcenia

mgr Kamila Gontarek – nauczyciel współorganizujący proces kształcenia, zajęcia rewalidacyjne

mgr Wiesław Gralak – fizyka, chemia

mgr Marcin Jerzmanowski – historia, WOS, nauczyciel współorganizujący proces kształcenia

mgr Grażyna Karczewska – religia, wdż, informatyka

mgr Monika Kaźmierska – nauczyciel współorganizujący proces kształcenia

mgr Wioleta Klimek – wczesne wspomaganie rozwoju dziecka

mgr Oliwia Kowalczyk – zajęcia rozwijające kompetencje emocjonalno-społeczne

mgr Natalia Kuropatwa – logopedia, technika

mgr Katarzyna Kuźnicka – matematyka, informatyka, wicedyrektor 

mgr Karolina Lewandowska – język angielski

mgr Dominika Lewińska – gimnastyka korekcyjno-kompensacyjna

mgr Radosław Lewiński – wychowanie fizyczne, edukacja dla bezpieczeństwa

mgr Daria Łukaszewska-Mokrzyńska – logopedia

mgr Malwina Malesa – nauczyciel współorganizujący proces kształcenia

mgr Paulina Mazur – język polski, zajęcia rewalidacyjne

mgr Katarzyna Michalska – muzyka

mgr Magdalena Musielewicz – taniec

mgr Marietta Niewiadomska – socjoterapia, zajęcia rewalidacyjne

mgr Katarzyna Popielarczyk – nauczyciel współorganizujący proces kształcenia

mgr Renata Rozpędowska – historia, WOS, plastyka, technika

mgr Katarzyna Rutkowska – nauczyciel współorganizujący proces kształcenia

mgr Adam Wenerski – wychowanie fizyczne, gimnastyka korekcyjno-kompensacyjna

mgr Ewa Wiśniewska – nauczyciel współorganizujący proces kształcenia

mgr Marta Wojciechowska – terapia ręki

mgr Beata Wróblewska – geografia

mgr Ewa Zielińska – nauczyciel współorganizujący proces kształcenia

mgr Monika Zielińska – wychowanie przedszkolne

mgr Natalia Ziółkowska – język niemiecki